PT-TOIMINTA

Oikea tavoitteellinen harjoittelu

PT-valmennus on suunnattu kaikille, jotka liikkuvat ja urheilevat. Toiminnan kohde saattaa vaihdella esimerkiksi maratonin juoksemisesta tavoiteaikaan, lihasmassan kasvattamisesta kehonkoostumuksen muuttamiseen tai yksittäisen levytankoliikkeen, kuten tempauksen, opettelemiseen.

Lajiharjoittelua tukeva ominaisuusvalmennus

Osaamme rakentaa inspiroivan ympäristön ominaisuusvalmennukselle, joka tehostaa lajiharjoittelua. Valmennettava on kaiken aikaa selvillä siitä, miksi harjoitellaan niin kuin harjoitellaan. Voimaharjoittelu ja muu ominaisuusvalmennus on yksilölle sopivaa, luovaa, ärsykkeellistä ja nousujohteista.

Hyvinvoinnin tekijät

Oikean ravinnon, levon ja unen merkitys ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä harjoittelussa ja valmentautumisessa. Täydennämme kaiken aikaa oppia kotimaasta ja ulkomailta - tieteellisesti tutkittua, testattua ja käytännöstä kokeiltua dataa. Poikkitieteellisyys on pikemmin sääntö kuin poikkeus, eikä kaikki tieto aina löydy läheltä. Kokonaiskuva puhuu.

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi